Usluge za profesionalce

Sigma vas savetuje i pomaže vam tamo gde radite.

Naš sektor za tehničku pomoć (Technical Assistance Department – TAD) čine tehničari i inženjeri. Njihov je posao saslušati Vas i biti Vam podrška tamo gde radite. Oni Vam stoje na raspolaganju kako bi Vam dali stručne i specifične savete kao i praktičnu pomoć.

Ako su Vam potrebne tehničke informacije o našim proizvodima, specifične informacije vezane za način upotrebe i/ili objašnjenja vezana za izbor alata, posetite naša Sigma prodajna mesta ili nas kontaktirajte putem kontakta na web stranici.  

Kod poslova koji zahtevaju specifičnu aplikaciju naših boja ili naših ETI sistema (spoljašnja toplotna izolacija - Exterior Thermal Insulation) tehnički savetnik će Vam pomoći prilikom započinjanja posla. On ima znanja kojima Vam može ukazati na najprikladnija rešenja kako biste obavili posao.

Naši saveti

U bliskoj saradnji sa Vašim Sigma distributerom,  naš sektor će napraviti preporuke  na Vaš zahtev. Ti se saveti odnose na predmete koji se tretiraju i na rešenja za upotrebu boja. Ti su saveti predmet dokumenta pod nazivom Tehnički saveti za upotrebu (Technical Advice for Use - TAU).
Posetite Vaše Sigma prodajno mesto  za više informacija.