Impregnacije

Pretraživanje po nazivu proizvoda


Sigma Siloxan Haftgrund

Impregnacija za fasade na bazi silikonske smole.


Sigma Hydrophob LB

Impregnacija za fasade sa repulzijom ulja i vode.


Sigma Renova Isoprimer WV

Izolacijska impregnacija za prekrivanje mrlja.


Sigma Silicat Fix Aqua

Silikatna impregnacija za fasade i enterijere.


Sigma Haftgrund pigmentiert

Univerzalna impregnacija za slabo upijajuće površine.


Sigma Haftgrund

Univerzalna impregnacija za visoko upijajuće površine.